Helsingør Vinfestival

Indkaldelse til generalforsamling 2015

Indkaldelse til generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015

Til medlemmerne

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling til afholdelse torsdag den 19. marts 2015 kl 19 i ”domicilet” med dagsorden ifl. vedtægterne:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  • Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
  • Mulige forslag fra bestyrelsen eller fra foreningens medlemmer
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  • Valg af revisor
  • Valg af revisor suppleant
  • Fastsættelse af kontingent
  • Eventuelt

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 5. marts 2015.

Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved en smagning og til denne er det nødvendigt med tilmelding på vinmus@vinfestival.dk