Helsingør Vinfestival

Indkaldelse til generalforsamling 2019

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling til afholdelse torsdag den 28. marts 2018 kl 19:00 i "domicilet" (Strandgade 91 i kælderen) med dagsorden ifl. vedtægterne:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  • Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
  • Mulige forslag fra bestyrelsen eller fra foreningens medlemmer
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  • Valg af revisor
  • Valg af revisor suppleant
  • Fastsættelse af kontingent
  • Eventuelt

Benærk at forslag jf. dagsordenens pkt. 4 skal fremsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, altså den 15.marts.

Da foreningen er vært ved en vinsmagning efter generalforsamlingen, bedes du tilmelde dig. Dette gøres ved at svare på mailen, som alle medlemmer har modtaget.

For at være stemmeberettet på generalforsamlingen, skal kontingentet være betalt.

Oplysninger om betaling af kontingent kan ligeledes findes i mailen, med invitationen til generalforsamlingen.Den 20. Helsingør vinfestival siger tak

Helsingør Vinfestival vil gerne takke alle vores gæster, standholdere og frivillige som var med til at gøre Helsingør Vinfestival nummer 20 til en forrygende dag i vinens verden! Vi ses d. 05. oktober 2019!

D DSC 2733


Vi håber at du fik smagt det du ville og hvis der en noget vin som du gerne vil smage mere af, kan du klikke her, for at finde listen af vin standende og deres udbud fra i år.

Stemningsbilleder fra 2018 kan ses her: Helsingør Vinfestival.

 

Seneste nyheder